Docker ×

2 IT Docker In Total

FULLSTACK DEVELOPER (NodeJS/VueJS)

AZOOM

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Phần Mềm

5** - 1**** USD Login to view salary

Azoom Việt Nam Inc. là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản được thành lập từ tháng 9/2019 với nhiệm vụ phát triển các services và phần mềm cho Azoom Japa...

1 day ago

(HN) Python Developer

WILAD SOLUTIONS

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Dịch vụ

Login to view salary

1. Tiếp nhận yêu cầu nghiệp vụ từ trưởng nhóm, BA 2. Viết tài liệu thiết kế kỹ thuật 3. Tham gia trao đổi với BA trong quá trình phát triển sản phẩm...

3 months ago