CSS3 ×

1 IT CSS3 In Total

(HN) TRƯỞNG PHÒNG IT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ IDIGIT

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Quảng Cáo Truyền Thông

2********* VND Login to view salary

Xây dựng, quản lý, triển khai các dự án phần mềm và công cụ của công ty, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng hạn, đúng quy mô và chất lượng. Thực hi...

1 month ago