CRM ×

1 IT CRM In Total

(HCM) Chuyên Viên Lập Trình & Triển Khai Dự Án Digital Transformation

TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH CÔNG NGHỆ DRACO

Quận 5, Hồ Chí Minh

Tài Chính

Login to view salary

Vận hành hệ thống CNTT. Phát triển ứng dụng phần mềm CNTT như website, e-commerce cho doanh nghiệp SMEs. Tích hợp, kết nối và tùy chỉnh các hệ thố...

1 month ago