BOM ×

1 IT BOM In Total

(HN) Kỹ Sư Hỗ Trợ Tư Vấn Giải Pháp (Lương Upto 20 Triệu)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Dịch vụ IT

1********* - 2********* VND Login to view salary

Nghiên cứu sản phẩm và giải pháp công nghệ theo chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty Hoàn thiện tài liệu giải pháp, tài liệu thiết kế kỹ th...

3 months ago