ASP.NET ×

15 IT ASP.NET In Total

Senior .Net Developer

Infodation

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Phần Mềm

1**** USD Login to view salary

We’re looking for experienced Senior .Net Developers to join our growing team in Nha Trang, Vietnam. You’ll be part of an existing friendly team of de...

  • Flexible hours, Monday through Friday
  • Friendly and open working environment
  • Attractive and competitive salary

8 hours ago

Junior / Senior Developer (ASP.NET)

Công ty TNHH Vi Tính Vũ Thảo

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Dịch vụ doanh nghiệp

Login to view salary

  • Mức lương và thu nhập theo năng lực
  • Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
  • Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú

2 days ago

Software Developer (ASP.Net MVC /.Net/ Java)

Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động

Quận 9, Hồ Chí Minh

Thương mại điện tử/ Bán lẻ, Bán lẻ, IT

7** - 2**** USD Login to view salary

20 hours ago

03 Junior & Senior .NET Developer

Rikkeisoft

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Gia công phần mềm

Login to view salary

5 days ago

[E-Commerce Site] .NET DEVELOPER (C#, ASP.Net)

W2Solution Vietnam

Quận 3, Hồ Chí Minh

Gia công phần mềm

Login to view salary

W2SOLUTION VIỆT NAM cần tuyển các bạn Developer gia nhập team cùng phát triển cá dự án phần mềm - Web Application.

6 days ago

HOT C#, .NET Developer

Elite Fitness

Quận Tây Hồ, Hà Nội

Sức khỏe/ Làm đẹp

2********* - 3********* VND Login to view salary

6 days ago

1 week ago

Senior .NET Developer (Up to $2,000)

Huper Technology Co Ltd

Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Thương mại điện tử/ Bán lẻ

2**** USD Login to view salary

3 days ago

Junior/Senior .NET Developer

Matxi Corp

Quận 1, Hồ Chí Minh

Sức khỏe/ Làm đẹp

1**** - 1**** USD Login to view salary

3 days ago

.NET DEVELOPER

SOGO TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

5** - 1**** USD Login to view salary

1 week ago