10 việc làm Data Analyst

Thông tin về các công ty

 • HIPTECH SOLUTION
  Chi tiết

  HIPTECH SOLUTION

  HIPTECH Solution for all

  • Software, Information Technology

  • Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh - Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh - Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: C++, Java, Embedded, Oracle Ebs, Data Analyst

Tin tức liên quan đến "Data Analyst"

 • Data Analyst là gì? Chuyện nghề của một Data Analyst

 • Gợi ý trả lời câu hỏi phỏng vấn Data Scientist hay nhất

 • Top 5 câu hỏi phỏng vấn Big Data Engineer hay gặp nhất

 • Data Modeling with DynamoDB: Single table design (Xây dựng mô hình dữ liệu với DynamoDB: Thiết kế bảng đơn lẻ)

 • Data is all about orchestration (Tầm quan trọng của việc điều phối khi làm việc với dữ liệu)

 • Top câu hỏi phỏng vấn vị trí Business Analyst mới nhất

 • Data Lake - Nền tảng lý trí cho mọi quyết định tài chính

 • Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn Data Engineer mới nhất

 • Lộ trình từng bước để trở thành Data Analyst

 • Why Your Data is Safest in a Cloud ERP System

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm