Tăng doanh thu của trang web với TopDev
Với hàng nghìn công việc chuyên về IT và các giải pháp quảng cáo tin tuyển dụng, chúng tôi cung cấp hệ thống hiển thị tin tuyển dụng phù hợp với nội dung website của bạn. Từ đó gia tăng giá trị nội dung, thu hút thêm người dùng và tăng thu nhập cộng thêm.

Những Điểm Nổi Bật

Với giải pháp hiển thị tin tuyển dụng của TopDev, cả ba bên đều được hưởng lợi win-win-win

Đối với bạn

Thu hút thêm người dùng và tăng thêm doanh thu bằng cách hiển thị những tin tuyển dụng chất lượng và phù hợp.

Đối với người dùng của bạn

Tăng sự truy cập thường xuyên và người dùng trung thành bằng cách giúp họ tìm thấy được những công việc mơ ước.

Đối với nhà tuyển dụng

Công việc nhanh chóng đến với đúng người đúng chỗ, giảm thiểu thời gian tuyển dụng và tăng hiệu quả hoạt động.

How It Works

Chúng tôi cung cấp 3 giải pháp cho phép tìm kiếm và hiển thị tin tuyểng dụng tại website của bạn.

TopDev Job Frame

Khung tiện ích đơn giản và độ tùy biến cao phù hợp với nội dung website của bạn:

 • Chọn hiển thị tuyển dụng theo thể loại và tag kỹ năng
 • Hiển thị khung tuyển dụng theo ngữ cảnh mà bạn mong muốn
 • TopDev Job Site

  Giải pháp hiển thị tin tuyển dụng như là một thành phần website, bạn có thể:

 • Tùy chỉnh logo, tên miền của site
 • Hiển thị khung tìm kiếm, lọc theo tag kỹ năng, nơi làm việc, công ty...
 • TopDev Job Widget

  Mã nhúng tiện ích đơn giản và độ tùy biến cao phù hợp với nội dung website của bạn:

 • Chọn hiển thị tuyển dụng theo thể loại và tag kỹ năng
 • Hiển thị khung tuyển dụng theo khi người dùng có nhu cầu
 • Our Job Ad Network