UI/UX Designer

Your role & responsibilities:

 • Thiết kế giao diện cho phần mềm
 • Cải tiến giao diện hiện tại đang có

Your skills & qualifications:

 • Bằng BS/MS về khoa học máy tính/kỹ thuật phần mềm/thiết kế độ hoạ
 • 1+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực UI/UX design (thiết kế giao diện)
 • Có kinh nghiệm sử dụng Figma là lợi thế
 • Hiểu rõ các quy trình làm việc, ý tưởng thiết kế của phần mềm
 • Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm, hiểu rõ yêu cầu của người sử dụng phần mềm đối với giao diện phần mềm.
 • Tư duy độc lập và khả năng làm việc tập thể tốt

Expired

Location

Toong Oxygen, 628C Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Year of experience

1 năm

Level

Nhân viên

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  1 vòng phỏng vấn với CTO

Website

Location

Toong Oxygen, 628C Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Less than 10

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam