Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Technical Project Manager (Quản lý dự án kỹ thuật)

Your role & responsibilities:

 • Quản lý các dự án công nghệ thông tin được giao với kế hoạch và lịch trình chi tiết nhằm đem lại kết quả có chất lượng
 • Xác định, ước lượng và định vị các nguồn lực và ngân sách yêu cầu
 • Quản lý và báo cáo về ngân sách dự án và các thay đổi trong quá trình thực hiện dự án
 • Thường xuyên đánh giá trang thái của dự án và báo cáo các cấp và các bên liên quan trong dự án
 • Cùng đánh giá và lựa chọn các giải pháp công nghệ thông tin với nhóm làm việc
 • Quản lý các nhà cung cấp giải pháp và các bên thứ 3 liên quan đến dự án

--

 • Manage assigned IT projects with detailed plans and schedules to deliver quality outcomes
 • Define, source, estimate and allocate required project resources and budgets
 • Manage and report on project budgets, analyze budget variances and changes in scope associated with IT projects
 • Conduct regular assessment on project status for timely reporting to sponsors, stakeholders/ governance committees
 • Jointly evaluate the selection of IT solutions and vendors
 • Manage vendors associated with projects under managementt

Your skills & qualifications:

 • Có bằng đại học về công nghệ thông tin và các chuyên ngành liên quan
 • Ưu tiên người có chứng chỉ về quản lý dự án (PMP/ Prince 2)
 • Có ít nhất 6 năm kinh ghiệm về công nghệ thông tin trong đó có ít nhất 3 năm về quản lý dự án công nghệ thông tin
 • Có hiểu biết về tất cả các mặt của công nghệ thông tin: Ứng dụng, hạ tầng, công nghệ Backend, Frontend…
 • Hiểu các yêu cầu kinh doanh và các giới hạn kỹ thuật xác định bởi cấu trúc của công ty

--

 • A Bachelor degree or higher in Information Technology, Computer Science or a relevant discipline
 • Professional certification in Project Management (PMP / Prince 2) is preferred
 • At least 6 years of experience in information technology with at least 3 years of IT Project Management experience
 • Knowledgeable on all facets of IT (Application and Infrastructure)
 • Understands business requirements and technical limitations as determined by the organization enterprise architecture
1 week ago

Location

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Year of experience

6 năm

Level

Trưởng phòng

Job Type

Skills

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Website

Location

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Company size

Over 1000

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam