Brycen Vietnam

Brycen Vietnam

Công ty hoạt động trong lĩnh vực IT, BPO

Senior Software Engineers (Web/ Mobile)

ĐẶC BIỆT:

 • Ứng viên đến từ Thành Phố Hồ Chí Minh , Hà Nội sẽ được công ty hỗ trợ 2.000.000/ 1 người / 1 lần
 • Ứng viên đến từ Đà Nẵng sẽ được công ty hỗ trợ 1.000.000/ 1 người / 1 lần

Your role & responsibilities:

 • Phát triển hệ thống Web Application nghiệp vụ, ứng dụng Mobile cho khách hàng Nhật Bản
 • Phát triển sản phẩm (Software Product) riêng của công ty như hệ thống quản lý kho bãi WMS, quản lý nhân sự HRM
 • Tham gia dự án R&D xử lý ảnh(Imaging Processing), ToF 3D Camera

Your skills & qualifications:

1) Chuyên ngành: Kỹ sư phát triển Web Application - Số lượng: 10-20 người

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
 • Hệ điều hành: Linux (UNIX), Windows
 • Ngôn ngữ phát triển: Java (MVC), C#, .NET, ASP.NET (biết 1 trong các ngôn ngữ này, không yêu cầu biết tất cả)
 • Cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Sever, MySQL, PostgreSQL (...)
 • Điểm cộng: Có khả năng thiết kế,quản lí nhóm

2) Chuyên ngành: Kỹ sư phát triển Mobile Application - Số lượng: 10-20 người

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
 • Hệ điều hành: iOS, Android
 • Ngôn ngữ phát triển: Java, Objective-C, Swift ,...
 • Điểm cộng: Có khả năng thiết kế,quản lí nhóm

Expired

Location

Tầng 2 -6, Toà nhà số 25 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Year of experience

3 năm

Level

Nhân viên

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Sàng lọc hồ sơ
 • Round 2:

  Phỏng vấn đợt 1: Trưởng bộ phận DEV
 • Round 3:

  Phỏng vấn lần 2: Phó giám đốc và Giám đốc người Nhật
Website
Location

Tầng 2 -6, Toà nhà số 25 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Company size

100-499

Industry
Tech stack
Nationality

Japan