Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Senior Backend Engineer

Số lượng: 02

Your role & responsibilities:

 • Thiết kế và lập trình các công nghệ tốt nhất để nâng cao độ khả dụng, khả năng mở rộng, độ trễ và hiệu năng của các dịch vụ Backend
 • Làm việc với nhóm phát triển hoặc đối tác để khám phá và tạo ra các kiến trúc/ thiết kế mới nhắm tăng quy mô và hiệu năng
 • Làm việc với quản lý sản phẩm và thực hiện sản phẩm và đánh giá các tính năng
 • Làm việc với nhóm hoặc đối tác trong việc dựng, mở rộng và vận hành các dịch vụ Back-end hiệu suất cao

--

 • Design and code cutting edge technologies of micro services to improve the availability, scalability, latency, and efficiency of BE’s range of services
 • Work with engineering team/ outsoucing partner to explore and create new design/ architectures geared towards scale and performance
 • Work with product managers and implement products and evaluate features
 • Work closely with team/outsoucing vendor in building and scaling and operating high performance Back-end services

Your skills & qualifications:

 • Có bằng đại học về công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm về phát triển các hệ thống Backend
 • Hiểu biết sâu sắc về một ngôn ngữ thực hiện Backend (Java/ .Net)
 • Kinh nghiêm về các bộ công cụ cho lập trình Backend như .Net Core, ASP .Net
 • Có kinh nghiệm về các cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL như Oracle, MS SQL Server, My SQL, PostrgeSQL, MongoDB
 • Có kinh nghiệm về các hệ thống lưu trữ phân tán, các hế thống microsevices và cho di động
 • Hiểu biết về các công nghệ và nền tảng frond-end như JavaScript, HTML5, và CSS3
 • Kỹ năng quản lý thời gian và phân tích
 • Kỹ năng làm việc nhóm với thái độ giải quyết vấn đề

--

 • A Bachelor degree or higher in Information Technology, Computer Science or a relevant discipline
 • At least 5 years of experience in backend web development
 • Proficient knowledge of a backend programming language (Java/ .Net)
 • Experience in frameworks, such as .Net core, ASP .Net MVC
 • Experience in the good foundation of SQL and NoSQL databases, such as Oracle, PostgreSQL, MS SQL Server, My SQL, MongoDB
 • Experience in distributed storage & messaging systems, microservices, and mobile development
 • Knowledgeable of front-end technologies and platforms, such as JavaScript, HTML5, and CSS3
 • Excellent analytical and time management skills
 • Teamwork skills with a problem-solving attitude
1 week ago

Location

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Year of experience

5 năm

Level

Nhân viên

Job Type

Skills

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Website

Location

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Company size

Over 1000

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam