METAROOM

METAROOM

A digital collaborative infrastructure, connecting the innovation ecosystem to accelerate great impact solutions.

[Remote/Freelancer/Fulltime/Part-time] Software Developers Fullstack (React JS AND Python)

Phúc lợi:

 • Mức lương hấp dẫn 10 - 20 USD / giờ
 • Làm việc hoàn toàn remote
 • Hưởng các phúc lợi theo luật châu Âu (chỉ fulltime) (sẽ được thảo luận thêm)

Your role & responsibilities:

 • Tham gia phát triển website
 • Dựa trên design xây dựng UI/UX theo yêu cầu
 • Tham gia và được hướng dẫn trong dự án thực tế
 • Chuyên gia xây dựng các chức năng Frontend của Website, web Application.
 • Tham gia nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản phẩm.
 • Phối hợp với Backend để nắm rõ yêu cầu về hệ thống, tính năng của sản phẩm.

Your skills & qualifications:

 • Có thể làm việc giờ châu Âu (CET timezone) (fulltime remote) hoặc ít nhất 5 giờ mỗi ngày (Partime) ( Freelance)
 • Có kinh nghiệm ở các stack bên dưới:
  •  Python (Django / Flask)
  •  React JS
  •  PostgreSQL/ MySQL
2 days ago

Location

 • Remote in Vietnam, Remote

Year of experience

2 năm

Level

Junior, Middle

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  elephone interview.
 • Round 2:

  Live code

Website

Location

 • 26 Crnook, Skopje 1000, North Macedonia, Skopje, MK, Remote
 • Remote in Vietnam, Remote

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

European-Union