Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Nhân Viên Quản Trị Vận Hành Hệ Thống

1******* - 2******* VND

Your role & responsibilities:

 • Quản trị hệ thống dữ liệu và hỗ trợ vận hành hệ thống VTCPay
 • Phát triển công cụ quản trị hệ thống CNTT
 • Khắc phục các sự cố nhằm đảm bảo hệ thống ứng dụng dịch vụ hoạt động ổn định
 • Xây dựng các tài liệu cài đặt, tài liệu vận hành, sao lưu và phục hồi hệ thống liên quan đến lĩnh vực công việc được giao
 • Nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng giải pháp công nghệ mới tối ưu cho hệ thống CNTT của VTCPay. Triển khai và khai thác mang lại hiệu quả cho VTCPay

Your skills & qualifications:

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan
 • Có kinh nghiệm quản trị các hệ điều hành Microsoft Windows, Linux, VMWare,….
 • Có hiểu biết hoặc đã từng triển khai, vận hành cơ sở dữ liệu
 • Có kinh nghiệm về triển khai các ứng dụng, dịch vụ trên nền tảng các hệ điều hành Linux và Windows
 • Năng động, sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết với công việc
 • Chủ động trong công việc, có ý thức kỷ luật, chịu áp lực công việc tốt
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Ưu tiên:

 • Có kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu
 • Có khả năng sử dụng ít nhất một ngôn ngữ lập trình script (Bash shell, python…)
 • Có kiến thức về Web Server (Nginx, Apache, Tomcat, IIS), Caching Server (Redis, Memcached)
3 hours ago

Location

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Year of experience

1 năm

Level

Nhân viên

Job Type

Skills

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Website

Location

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Company size

Over 1000

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam