.Net Back-End Developer

Login to view salary

2 days ago

Apply Now Apply Without CV

Responsibilities

Tham gia phát triển hạ tầng APIs cho hệ sinh thái gannha.com

  • Xây dựng APIs cho ứng dụng người dùng cuối (ứng dụng di động, web, thiết bị IoT)
  • Xây dụng APIs hỗ trợ công tác vận hành của nền tảng
  • Tham gia học hỏi thiết kế, xây dựng, triển khai ý tưởng

Requirements

Yêu cầu bắt buộc

  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm C#, .Net, .Net Core
  • Có kinh nghiệm làm việc với SQL Server, NoSQL
  • Khả năng sáng tạo, chủ động trong công việc

Yêu cầu ưu tiên

  • Có kinh nghiệm về hạ tầng Microservice, Azure Cloud (lợi thế)
  • Có khả năng xây dựng và maintain code hiệu quả
  • Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí .NET Back-end Developer
  • Có khả năng tìm hiểu, tự nghiên cứu, và đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành

Location

Quận 9, Hồ Chí Minh - Quận 3, Hồ Chí Minh

Level

Nhân viên

Year of Experience

1 năm

Job Type

Benefits

Mức Lương: Thỏa thuận

Xem xét lương theo chu kỳ 6-12-2. (6 tháng để hiểu, vận hành rõ công việc; 12 tháng trở thành leader và review lương, 2 năm tham gia vị trí quản lý vùng, đội, nhóm)

Tham gia team-building, du lịch cùng công ty

Được tham gia các sự kiện chuyên môn để nâng cao hiểu biết.

Có cơ hội tự Startup ngay trong cộng ty khi có ý tưởng và năng lực thực hiện.

Đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Thời gian làm việc: Từ T2 - T6 (9h-18h)