CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TECHNIXO

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TECHNIXO

Working with passion is not working! We didn't leave anyone behind in here, Technixo.

Middle/ Senior Frontend Developer (ReactJs/ NextJs)

Chúng tôi được thành lập vào năm 2020, là công ty trẻ ngành Công nghệ thông tin - làm về các sản phẩm Blockchain.

Chúng tôi là đội ngũ những người trẻ tuổi, máu lửa mong muốn có thể tạo ra những sản phẩm đột phá, sáng tạo, có giá trị cao trong cuộc sống. Mục tiêu chú trọng nhất là con người - chúng tôi mong muốn hướng đến sự trải nghiệm tốt nhất cho nhân sự, tạo ra một môi trường làm việc năng động, hiệu quả, vui vẻ, làm nhiệt tình, chơi hết mình, nhân sự chất lượng cao, luôn cập nhật các kiến thức mới,…

Techstack đang sử dụng:

 • System Architecture: Microservices, RESTful, Event Driven
 • Infrastructure: Google Cloud Platform (GCP), Kubenetes (K8S)
 • Backend: Go, NodeJS
 • Frontend: TypeScript, ReactJS, NextJS
 • Mobile: Flutter
 • Database: MySQL, Redis
 • Message Bus: Kafka

Your role & responsibilities:

 • Maintain and develop new applications using React.js.
 • Building reusable components and front-end libraries for future use.
 • Optimising components for maximum performance across a vast array of browsers.
 • Collaborating with back-end developers and web designers to improve usability, performance.
 • Troubleshooting/fixing problems.

Your skills & qualifications:

Must have:

 • 2 - 3++ years of experience in Frontend Development for Middle level, 5++ years of experience for Senior.
 • Thorough understanding of React.js and Redux.
 • In-depth understanding of HTML/CSS, Javascript, Typescript.
 • Experience with Web Socket, RESTful APIs.
 • Experience with common front-end development tools such as Yarn, Webpack, NPM, Storybook.
 • Experience with Responsive Web and Cross-Browser compatibility.
 • Familiarity with web performance optimization techniques
 • Ability to write well-documented, clean Javascript code
 • High learning agility and real passion for coding and programming, innovation, and solving challenging problems.

Nice to have:

 • Knowledge of blockchain and smart contracts concepts (especially Ethereum, BSC, NFT, etc.)
 • Experience with the various web3 & defi protocols.
 • Experience with Agile Development (Scrum, Standup, Sprint)
2 days ago

Location

 • Toà Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Year of experience

2 năm

Level

Middle, Senior

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Làm bài test cơ bản trên web Testdome
 • Round 2:

  Phỏng vấn trực tiếp với Tech Lead
 • Round 3:

  Deal lương
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TECHNIXO
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TECHNIXO
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TECHNIXO
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TECHNIXO
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TECHNIXO
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TECHNIXO

Website

Location

 • Toà Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam