Stockproxx

Stockproxx

Nhanh - Chính xác - Tin cậy

Lập trình viên Web app (VueJS)

1******* - 2******* VND

HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI - CTCP CỔ PHẦN STOCKPROXX

 • Tuyển dụng: Lập trình viên cho web app bằng VueJS
 • Sản phẩm: Stockproxx.com phần mềm chứng khoán thông minh sử dụng AI vào phân tích đầu tư.

Your role & responsibilities:

 • Nghiên cứu, tìm hiểu, thảo luận, tranh biện, đưa ra các ý tưởng phát triển cho sản phẩm theo định hướng chung.
 • Xây dựng components/modules có thể tái sử dụng cho static websites với responsive design.
 • Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng tốt nhất có thể của các apps.

Your skills & qualifications:

 • Có kinh nghiệm 2+ năm phát triển dự án ở vai trò Frontend Developer.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm tốt, hỗ trợ đồng nghiệp cùng team.
 • Sở hữu tinh thần làm việc của startup: chủ động, chịu khó học hỏi, tự chịu trách nhiệm trong công việc, có mindset của người-giải-quyết-vấn-đề.
 • Có tư duy sáng tạo khi nghiên cứu giải pháp để giải quyết vấn đề, think-out-of-the-box.
 • Code clean & clear (sạch sẽ, rõ ràng, dễ đọc hiểu).
 • Có tư duy logic, thuật toán tốt.
5 days ago

Location

 • 115 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Year of experience

2 năm

Level

Middle

Job Type

Skills

Website

Location

 • 115 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam