Mắt Bão

Mắt Bão

Mắt Bão không bao giờ là số 1, mà là trên con đường chinh phục và trở thành số 1

Lập Trình Viên Odoo ERP

1******* - 3******* VND

Your role & responsibilities:

 • Tiếp nhận các yêu cầu về Odoo (OpenERP), phân tích và xây dựng giải pháp, xây dựng chức năng theo yêu cầu của công ty.
 • Hỗ trợ end-users trong quá trình vận hành hệ thống: Hướng dẫn, đào tạo, xử lý các tình huống phát sinh.
 • Cấu hình, chức năng của Odoo (OpenERP) đào tạo hướng dẫn lại trong nội bộ.

Your skills & qualifications:

 • Có hiểu biết căn bản về Linux.
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm. Thành thạo ngôn ngữ Python.
 • Có hiểu biết về PostgreSQL.
 • Có hiểu biết sâu sắc về CSS, XML.

Ưu tiên

 • Có kinh nghiệm về Odoo version 10 trở lên.
 • Có kiến thức về sự vận hành và hoạt động của một số module cơ bản như Sales, Inventory,Project, …
 • Có thể làm báo cáo RML và QWEB.
1 week ago

Location

 • 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Year of experience

1 năm

Level

Junior, Middle, Senior

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn trực tiếp với Giám đốc Công nghệ
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão

Website

Location

 • 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam