Lập Trình Viên. NET (C#/ VB.Net/ ASP.NET/ .NET Core)

1******* - 2******* VND

Your role & responsibilities:

 • Tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu do người quản lý phân công.
 • Phân tích và giải quyết công việc theo kế hoạch.
 • Tham gia xây dựng các hệ thống phát triển doanh nghiệp ERP, Finance, HR - Human Resource, CRM - Customer Relation Management, CMS - Content Management System,...
 • Xây dựng các ứng dụng mobile, hệ thống API, microservice, multi services,...
 • Tham gia các buổi study and share về công nghệ.
 • Theo sát quy trình phát triển từ ý tưởng, triển khai, testing và đưa vào ứng dụng.

Your skills & qualifications:

 • Kinh nghiệm làm việc quy trình phát triển Agile là lợi thế.
 • Phát triển các ứng dụng Web, Desktop, API.
 • Tham gia phát triển ứng dụng nhiều người dùng trên nền tảng ASP.NET/ .NET Core, sử dụng ngôn ngữ C#/ VB.Net.
 • Sử dụng tốt công cụ Git, SVN, FTP, Postman.
 • Có kiến thức cơ bản Design Pattern, SEO, SearchEngine.
 • Biết sử dụng HTML5, CSS3, Javascript, Ajax, XML, Framwork js: Jquery, Bootstap, Angular/ VueJS/ NodeJs, MS SQL Server/ Oracle,... là lợi thế lớn.
 • OOP, ADO, Entity, Asp.Net/ Asp MVC/ MVVM, API/ Webservice.

Expired

Location

 • Tầng 9, Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIMA
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIMA
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIMA
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIMA

Website

Location

 • Tầng 9, Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Company size

500-999

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam