South Telecom

Nhà cung cấp dịch vụ số - DSP (Digital Service Provider)

Lập trình viên .NET

Login to view salary

8 hours ago

Apply Now Apply Without CV

Job Responsibilities

 • Tham gia phát triển các hệ thống phần mềm lớn cho khối Ngân hàng-Tài Chính phục vụ hàng triệu người dùng.
 • Tham gia nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới, liên tục cải tiến và phát triển sản phẩm

Job Requirements

Bắt buộc:

 • Kinh nghiệm 2 năm trở lên
 • C#, .NET Framework
 • SQL
 • WCF

Ưu tiên có kinh nghiệm với:

 • Multi threading
 • Windows device: RS-232, USB, Video, Sound
 • Xử lý binary data
 • Networking: Socket, client-server, protocol
 • Intercommunication
 • HTML, CSS, JS, WebAPI
 • LINQ
 • MongoDB
 • Xử lý ảnh
 • Windows Shell, Shell Launcher, Command line, Process
 • Realtime processing
 • Online appplication

Location

Quận 3, Hồ Chí Minh

Level

Nhân viên

Year of Experience

2 năm

Job Type

Benefits

Bonus: 13th-14th month salary & Performance bonus.

Health and Social insurance.

Annual Health Checkup

Team building, Event, Company trip.

Time working: from Monday to Friday.

More jobs at South Telecom

Lập trình viên C++

Quận 3, Hồ Chí Minh

Dịch vụ IT, Internet

Login to view salary

Apply now

Lập Trình Viên PHP

Quận 3, Hồ Chí Minh

Dịch vụ IT, Internet

Login to view salary

Apply now