I-ENTER ASIA

I-ENTER ASIA

Let's Enjoy

Kỹ sư phát triển hệ thống Web

4** - 1*** USD

Your role & responsibilities:

Tiến hành nghiệp vụ phát triển hệ thống tại công ty ở Việt Nam.

Your skills & qualifications:

 • Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực phát triển hệ thống. (Tính kinh nghiệm từ khi làm nhân viên chính thức. Có thể tính cả kinh nghiệm khi làm freelancer)
 • Phát triển server side bằng Javascript/Typescript(Node.js)/PHP/Python
 • Phát triển front bằng Vue.js/React.js/Angular và Typescript

Kỹ năng khuyến khích

 • HTML/CSS
 • Các loại Application frame work như Express.js / Laravel / Django
 • Các loại Data base liên quan như MySQL、SQL Server、PostgreSQL
 • Các loại NoSQL như MongoDB、Cassandra
 • Kỹ thuật Cloud như AWS、Azure
 • Clean Code
 • Có đầy đủ kiến thức về Test, có thể làm Unit Test
 • Sẵn sàng phát triển cải thiện kỹ năng
 • Sẵn sàng học thêm các ngôn ngữ lập trình mới.
 • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

Điều kiện khuyến khích

 • Ưu tiên những ứng viên có nhiều kỹ năng. (Ứng viên có thể phát triển được cả ứng dụng iOS và Android. Ứng viên có thể phát triển được cả Front end và Server side bằng Javascript. Ứng viên có thể phát triển được cả ứng dụng smartphone và ứng dụng WEB…)
 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức về Test, Có thể làm tới IT
 • Ưu tiên những ứng viên có thể hỗ trợ/ đào tạo kỹ thuật cho người mới trong công ty.
 • Ưu tiên những ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
 • Ưu tiên ứng viên có trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên.
 • Ưu tiên những ứng viên có thể đứng ra nhận yêu cầu từ phía Nhật Bản, sau đó phân việc lại cho các thành viên trong team. Đồng thời có thể báo cáo chính xác tình hình dự án cho phía Nhật Bản.

Expired

Location

FLC Twin Tower 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Year of experience

1 năm

Level

Nhân viên

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Làm bài test iQ, Test lập trình
 • Round 2:

  Phỏng vấn trực tiếp với Tech Lead.
 • Round 3:

  Phỏng vấn trực tiếp với Tổng Giám Đốc

Website

Location

FLC Twin Tower 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Japan