Viettel Telecom

Viettel Telecom

Khối CNTT Viettel - Thể hiện khả năng theo cách của bạn

Kỹ sư Big data

Your role & responsibilities:

 • Xây dựng, phát triển các hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn (Big Data).
 • Xây dựng các giải pháp ETL có khả năng mở rộng linh hoạt với độ tin cậy cao, phục vụ cho việc khai thác/ ingest các loại dữ liệu (cấu trúc, lưu lượng, tốc độ) từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Xây dựng, phát triển các công cụ khai thác dữ liệu, quản trị dữ liệu.
 • Thiết kế chi tiết giải pháp cho các luồng thu thập, chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu, lưu trữ, xử lý, phân tích và hiển thị dữ liệu lớn.
 • Phối hợp, hỗ trợ Data Scientist trong việc chuyển đổi các mô hình, thuật toán học máy, khai phá dữ liệu thành các bản đặc tả, thiết kế phần mềm đảm bảo chúng có thể được cài đặt, triển khai hiệu quả trên môi trường tính toán phân tán và có khả năng mở rộng tốt khi tập dữ liệu đầu vào tăng trưởng nhanh.
 • Thiết kế giải pháp và trực tiếp phát triển các module, thư viện có tính chất nền tảng, có khả năng tái sử dụng cao, ảnh hưởng diện rộng.

Your skills & qualifications:

 • Tốt nghiệp ĐH chính quy loại khá trở lên chuyên ngành khoa học dữ liệu, khoa học máy tính, CNTT, toán học ứng dụng, điện tử viễn thông hoặc liên quan
 • Trình độ tiếng anh: TOEIC tối thiểu 550
 • Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu & giải thuật
 • Kiến thức về lập trình lưu trữ, xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn (Hadoop, Spark, Elastic Search…
 • Kiến thức về xây dựng luồng xử lý dữ liệu (batch processing, stream procesing, ...)
 • Kiển thức về các loại CSDL (RDBMS, Graph Databases, NoSQL Products, ...)
 • Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình (Java, Scala, ...), SQL
 • Kỹ năng thành thạo một trong các framework, thư viện lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn (Hadoop,Spark, Kafka, Zookeeper, ...)
 • Kỹ năng sử dụng một trong các loại CSDL (Oracle, Neo4j, HBase, Cassandra, MongoDB, ..)
1 week ago

Location

Tầng 42, tòa nhà Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Year of experience

1 năm

Level

Nhân viên

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  CV Screening
 • Round 2:

  Functional/ Coding Test
 • Round 3:

  General & Technical Interview
Viettel Telecom-image-2.JPG
4c990fefa4b171133ac0c01c90e43130.JPG
Viettel Telecom-image-3.jpg
Viettel Telecom-image-4.jpg
Website
Location

Tầng 42, tòa nhà Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Company size

100-499

Industry
Tech stack
Nationality

Vietnam