Kiểm Thử Phầm Mềm (Tester)

Công ty TNHH MTV Cỏ May Automation (CMA)
Tòa nhà Cỏ May, số 954-956 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM
Product
Ho Chi Minh
Salary: $600 - $800
Tester

Technologies We're using

PHP
CSS
JavaScript
HTML
Postgres

What You’re In Charge?

 • Đọc, hiểu rõ yêu cầu khách hàng và tài liệu của dự án.
 • Tạo dữ liệu thử nghiệm phù hợp với các trường hợp kiểm thử.
 • Tạo script cho các trường hợp kiểm thử tự động.
 • Làm việc cùng với nhóm phát triển sản phẩm để thiết lập môi trường hỗ trợ thực hiện việc kiểm thử.
 • Thực hiện việc kiểm thử và viết báo cáo kết quả.
 • Làm việc với Product Owner để phân tích xu hướng phát triển và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng sản phẩm.

What We’re Searching?

 • Kinh nghiệm ít nhất 2 năm về kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm.
 • Kinh nghiệm ít nhất 2 năm về tạo kịch bản kiểm thử dạng thủ công cũng như kiểm thử tự động.
 • Trình bày tốt bằng văn bản và bằng lời nói.
 • Cẩn thận tỉ mỉ.
 • Có kinh nghiệm về hệ thống ERP là một lợi thế.

Best About This Position

Thưởng theo dự án.
Am hiểu sâu lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thủy sản.
Thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00).

Công ty TNHH MTV Cỏ May Automation (CMA)

Cỏ May Automation (CMA) đem đến các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí sản xuất và vận hành dựa trên nền tảng tri thức và công nghệ.

Website: http://cma.com.vn/

Cỏ May Automation (CMA) đem đến các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí sản xuất và vận hành dựa trên nền tảng tri thức và công nghệ.

Website: http://cma.com.vn/

Less

Tòa nhà Cỏ May, số 954-956 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM

Product