CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

Challenge The Next Stage

Junior/Senior Web Developer (Linux, PHP)

5** - 1*** USD

THÔNG TINH CHUNG

 • Chúng tôi tiến hành phát triển dịch vụ Web cho nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như Web Service cho bên giáo dục, Service Community liên kết với 3D 
 • Network Game. Trong những năm gần đây chúng tôi tập trung thế mạnh phát triển với việc sử dụng PHP,HTML5,Node.js...Trong tương lai sau này chúng tôi dự định phát triển thêm nhiều phần cho Marketing có sử dụng Web và Game trong Web.
 • Tham gia phát triển, thực hiện và duy trì các chính sách, mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn; phát triển tracking và đánh giá các chương trình để hỗ trợ hoàn thành các mục tiêu đã được đặt ra.

Your role & responsibilities:

 • Chịu trách nhiệm phân tích, lập kế hoạch chiến lược, điều hành dự án và hỗ trợ mọi vấn đề trong và ngoài môi trường Linux.
 • Đảm bảo hệ điều hành Linux trong nội bộ công ty, những ứng dụng và các websites của công ty được hoạt động tốt nhất, không bị xâm phạm bởi bất kì hành động phá hoại nào.
 • Lập kế hoạch, phối hợp và thực hiện việc phát triển, cài đặt, và hỗ trợ cho tất cả các hệ thống Linux trong môi trường kết hợp Linux/PHP.

Your skills & qualifications:

YÊU CẦU CHUNG

 • Chỉ nhận Cv tiếng Anh
 • Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng
 • Có kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên
 • OS: Centos 6/7
 • Server & Service : Apache, Nginx, Nodejs, Mysql, PHP, Codeigniter
 • System : AWS, Docker 
 • Có kinh nghiệm phát triển Web service (PHP, HTML5, Javascript, MySQL).

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

 • Có khả năng tự học, nhanh chóng thích ứng với kỹ thuật mới.
 • Trách nhiệm cao trong công việc và khả năng Teamwork tốt.
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm, có khả năng giao tiếp một trong các ngôn ngữ: tiếng Anh, Nhật, Hàn.
5 days ago

Location

32 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Year of experience

2 năm

Level

Nhân viên

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Test và phỏng vấn với Manager
 • Round 2:

  Phỏng vấn với CEO
 • Round 3:

  Nhận offer letter và phổ biến quy định làm việc

Website

Location

32 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Japan