Java Developer

D.A.C Tech Vietnam
344 Đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Outsourcing
Da Nang
Salary: Up to $1,200
Java

What You’re In Charge?

 • Work with our Agile team to development Internet Advertising system.
 • Programming and perform testing (unit test, manual test).

What We’re Searching?

 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Engineering or related field.
 • At least 2 years experience on professional Web Development.
 • Familiar with Spring, JPA.
 • Strong at database and SQL queries: MySQL, Postgres…
 • Experience with HTML, CSS, Javascript (Jquery…).
 • Proficiency Git.
 • Know other languages such as PHP, Python... is a plus.
 • Have communication skill in Japanese is a plus

Best About This Position

Pay rises base on performance result after twice a year reward review. Salary rises once a year.
Overtime fee.
Annual Health Check.
Lunch support.
Petroleum support.
Japanese classes and Japanese language support.
Company trip. Teambuilding fee. Happy Hour every week. Sport club
Time working: 08:00 AM - 05:00 PM from Monday to Friday.

D.A.C Tech Vietnam

DAC Tech Việt Nam là công ty chuyên về phát triển hệ thống và phần mềm tại Đà Nẵng, Việt Nam. Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã tư vấn và phát triển hàng loạt các sản phẩm công nghệ về lĩnh vực quảng cáo (Ad... See more
 • DAC Tech Việt Nam là công ty chuyên về phát triển hệ thống và phần mềm tại Đà Nẵng, Việt Nam.
 • Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã tư vấn và phát triển hàng loạt các sản phẩm công nghệ về lĩnh vực quảng cáo (Ad Tech). Giải quyết các khó khăn đang vướng mắc và tồn đọng nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cho khách hàng.
 • Không giống như Out Source BPO mà mọi người vẫn thường biết. Chúng tôi có thể thực hiện toàn bộ quá trình từ khâu thiết kế cho đến phát triển và hoàn thành dự án như kiểu One-Stop.
 • http://dactech.vn/
Less

344 Đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Outsourcing