Java Developer (Spring)

Công Ty TNHH Vk Link
208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Outsourcing
Ho Chi Minh
Salary: Negotiable
Java Spring

What You’re In Charge?

 • Các kỹ sư phần mềm có kinh nghiệm để thực hiện các project của khách hàng công ty/ Experienced software engineers to implement projects of corporate clients.
 • Làm việc với team Việt Nam hoặc trực tiếp với các kỹ sư Hàn Quốc/Working with Vietnamese team or directly with Korean engineers.
 • Hoàn thành công việc được giao, hỗ trợ các thành viên khác và báo cáo cho trưởng nhóm/quản lý dự án hàng ngày/ Complete the assigned work, support other members and report to the team leader/ project manager daily.
 • Triển khai, cài đặt hệ thống phần mềm/ Implementing and installing software systems.
 • Giới thiệu, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng phần mềm sau khi triển khai/ Introduce, guide and support the use of software after deployment.
 • Kiểm tra phần mềm, đảm bảo chất lượng hệ thống khi triển khai/ Testing software, ensuring system quality when deploying.
 • Thực hiện phát triển phần mềm trên các ngôn ngữ phần mềm/ Implement software development on software languages.

What We’re Searching?

 • Software Language: Java
 • Framework : Spring
 • Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, phần mềm/ Graduated in information technology, software
 • 2-3 năm kinh nghiệm về triển khai phần mềm/ 2 - 3 years of experience in software deployment
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, phân tích đàm phán, giải quyết vấn đề tốt/ Good communication skills, dynamic, analytical negotiation, good problem solving
 • Có khả năng làm việc độc lập và hoàn thành công việc đúng kế hoạch và hiệu quả/ Ability to work independently and complete work on schedule and effectively

Best About This Position

Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, bình đẳng, phát huy tối đa khả năng chủ động và sáng tạo/ Working in a modern, dynamic, equal environment, maximizing the initiative and creativity.
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước/ Social insurance, health insurance and unemployment insurance regimes are in accordance with state regulations.
Chế độ phúc lợi: Giáo dục tiếng Anh, Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc, trợ cấp ăn trưa/ Welfare regime: English Education, Korean Language Education, lunch allowance.
Nghỉ lễ theo Quy định của Nhà nước/ Holidays according to the State
Được đào tạo cập nhật nâng cao kiến thức phục vụ cho công việc/ Trained to update and improve knowledge for work.
Đươc làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, tham gia các lớp đạo tạo của công ty/ Working in a professional working environment, participating in corporate training classes.
Cơ hội thăng tiến/ Promotion opportunities

Công Ty TNHH Vk Link

VK Link is a joint venture between Korea and Vietnam. We are working on IT Outsourcing (ITO) in Vietnam. In addition to stable IT development and building / supporting IT infrastructure. TOTAL IMMEDIATE SERVICE (ITO) to help customers achieve their business goals. We are gradually expanding and looking for more... See more

VK Link is a joint venture between Korea and Vietnam. We are working on IT Outsourcing (ITO) in Vietnam. In addition to stable IT development and building / supporting IT infrastructure. TOTAL IMMEDIATE SERVICE (ITO) to help customers achieve their business goals. We are gradually expanding and looking for more members for our group in Vietnam.
Join us and grow up together!

Less

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Outsourcing

35-99