iOS Developer (Swift, Mobile, xCode)

XTAYPRO
77 Phạm Viết Chánh, quận 1 và Lan Anh Village, Quận 2, HCM
Product
Ho Chi Minh
Salary: $750 - $1,100
Swift iOS Mobile xCode

What You’re In Charge?

 • Work closely with the Product and UX team to develop features for the iOS platform.
 • Re-architect the app with modern iOS best-practices in mind.
 • Optimize, solve issues based on user feedbacks.
   

What We’re Searching?

 • At least 1 year experience with Swift and Xcode.
 • Knowledge of and experience with OOP principles, MVVM programming.
 • Experience with iOS frameworks such as UIKit, Core Data, Core Animation, Core
 • Graphics and Core Text.
 • Experience with RxSwift, Facebook iOS SDK, Google Map/Console SDK, Fabric SDK.
 • Familiar with network programming, socket, websocket, RESTful API, push notifications
 • Solid understanding of the full mobile development life cycle from development to
 • distribution.
 • A good attitude and a desire to learn.

Best About This Position

Performance bonus plan up to 1 month
Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance, Personal Income Tax according to VN Labor Law.
Access to XtayPro’s resources in the Facebook Start program (DropBox, Animoto, Office 365 (Microsoft), Stripe, Coursera, Social Misfits Media...)
12 days annual leave.
Time working: 09:00 AM - 17:00 PM from Monday to Friday. Saturday ( 9:00 AM- 12:00PM)

XTAYPRO

XtayPro là một start-up công nghệ với mô hình hoạt động tương tự như Uber, AirBnB nhưng là cho dịch vụ xách tay hàng hóa. Hiện nay, nhu cầu nhờ và nhận xách tay hàng hóa rất cao nhưng bị phân tán trên nhiều kênh forum, group FB, group Viber...... See more
 • XtayPro là một start-up công nghệ với mô hình hoạt động tương tự như Uber, AirBnB nhưng là cho dịch vụ xách tay hàng hóa. Hiện nay, nhu cầu nhờ và nhận xách tay hàng hóa rất cao nhưng bị phân tán trên nhiều kênh forum, group FB, group Viber... nên mọi người chưa kết nối được với nhau, dẫn đến tình trạng hiệu suất chuyển hàng kém và chi phí cao cho cả 2 bên. Chính vì vậy mà XtayPro ra đời với sứ mệnh hệ thống hóa ngành dịch vụ này một cách hợp pháp và quy củ hơn, nhằm bảo vệ người dùng và xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đưa các sản phẩm tốt của thế giới về Việt Nam và đưa các sản phẩm hay của Việt Nam ra với thế giới.
 • https://welcome.xtaypro.com/vi/
Less

77 Phạm Viết Chánh, quận 1 và Lan Anh Village, Quận 2, HCM

Product

10-24