TENEOCTO TECHNOLOGIES CO., LTD

Become an IT specialist, not just a coder.

iOS Developer (Swift, Objective C)

Login to view salary

4 days ago

Apply Now Apply Without CV

Job Responsibilities

  • Tham gia phát triển các dự án Mobile Apps trên nền tảng iOS.
  • Tích hợp, kết nối app với các hệ thống sẵn có như tổng đài, cổng thanh toán, hoặc hệ thống bên thứ 3.
  • Phát triển giao diện, tối ưu UI/UX.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Job Requirements

  • Có 2 năm kinh nghiệm lập trình iOS, sử dụng thành thạo các công vụ, mô hình kiến trúc lập trình iOS (Xcode, Objective -C/Swift/iOS SDK, OOP, MVC, MVPP,…)
  • Có kinh nghiệm làm việc với Restful API để kết nối ứng dụng với Back-End.
  • Nắm vững các kỹ thuật về lazy loading, Coaching, Core Data, Notification.

Ưu tiên:

  • Ứng viên có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật
  • Ứng viên đã có ứng dụng đưa lên Apple Store.

Location

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Level

Nhân viên

Year of Experience

2 năm

Job Type

Benefits

Competitive salary with 13th month salary & Bonus

A chance to work with great boss & team members

Plenty of activities by weekly, monthly, quarterly

Other benefits as per stated in Vietnamese Labor Law

Working time: Mon-Fri | 08:00-17:00