TopDev

HO - Chuyên viên Phát triển ứng dụng

Eximbank

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Job Description
About Company

Your role & responsibilities

 • Phát triển, bảo trì các chức năng, sản phẩm dịch vụ, các báo cáo tác nghiệp và quản lý liên quan đến hệ thống Core banking, hệ thống tích hợp với đối tác bên ngoài được phân công
  • Xử lý lỗi sản phẩm chương trình khi có phát sinh đối với phân hệ phụ trách.
  • Xuất dữ liệu và hỗ trợ kiểm tra thông tin script, source, database theo yêu cầu của đơn vị đối với phân hệ phụ trách.
  • Điều chỉnh, thiết kế báo cáo và xây dựng màn hình sản phẩm theo yêu cầu của đơn vị đối với phân hệ phụ trách
  • Hỗ trợ công tác vận hành các hệ thống đơn vị phụ trách: EOD Fincore, EOD Treasury...
 • Triển khai bộ source code, database của các sản phẩm cho hệ thống ứng dụng:
  • Soạn thảo hồ sơ, tờ trình khi triển khai source, database.
  • Trình ký các phòng liên quan.
  • Theo dõi tiến độ và cập nhật tình hình khi triển khai.
  • Lưu trữ hồ sơ triển khai.
  • Phối hợp triển khai source code, database cùng với các đơn vị liên quan
  • Kiểm tra source/database sau khi triển khai và thông báo cho đơn vị liên quan sau khi triển khai.
 • Tham gia triển khai các dự án theo sự phân công của lãnh đạo
  • Nghiên cứu và triển khai giải pháp để tối ưu hóa hệ thống ứng dụng.
  • Chủ động đưa ra các đề xuất hỗ trợ quá trình triển khai và xử lý các sự cố, vấn đề phát sinh liên quan đến hệ thống phụ trách của phân hệ Liab.
 • Tham gia các dự án và dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT:
  • Dự án MiniMis, TOL, FTP, TellerApp, Datawarehouse, Edigi, Ekyc,...

Your skills & qualifications

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành có liên quan
 • Tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực CNTT.
 • Hiểu biết về lĩnh vực đảm nhận: có kiến thức về lập trình ngôn ngữ lập trình C, cơ sở dữ liệu, biết viết các SQL/PLSQL,Python, java, C#, hiểu biết về các framework ngân hàng đang sử dụng.
 • Ưu tiên các nhân sự có chứng chỉ Oracle OCA

Benefits for you

 • Lương tháng 13, thưởng KPIs, ...

About Company

Eximbank

3 job opening

Company information

Industry

Bank

Company size

5.000-9.999 Employees

Nationality

Vietnam

Uzq3HxiA0L4XF3g4jtGgsKWPpmD7WgwWoA0Ktiie.jpg
2xpbpBjnRBKF3KYp4hgREHepm9nrA3L4upsaXOtl.jpg
TAdmGjbFqyipiTXluNzZbOkN59AfNWX2IsJc0I3q.jpg

General information

Minimum year of experience

Level

Job Type

Contract type

⚙️ Candidates supporters