(HCM) Software/Backend Engineer(Python/Golang)

Login to view salary

2 months ago

Apply Now Apply Without CV

Job Description

Top 3 Reasons To Join Us The Job

 • Xây dựng và vận hành hệ thống backend cho sản phẩm VSN, OTT.
 • Xây dựng hệ thống và vận hành hệ thống BigData.
 • Hỗ trợ phát triển các sản phẩm khác của Công ty.
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ/giải pháp mới để tối ưu hệ thống theo thời gian.

Job Requirements

Must to have :

 • Có kinh nghiệm lập trình ít nhất 4 năm
 • Có khả năng thiết kế 1 hệ thống chịu tải lớn (10k RPS)
 • Có kinh nghiệm phát triển và vận hành hệ thống scalable, high CCU
 • Có kinh nghiệm phát triển các sản phẩm liên quan đến streaming video và/hoặc BigData là một lợi thế
 • Thành thạo (một hoặc nhiều): Java, PHP, Python, Node.js, Golang
 • Thành thạo MySQL và/hoặc Postgres
 • Thành thạo: MongoDB, Elastic Search, Couchbase hoặc column-based databases
 • Thành thạo sử dụng GIT và gitflows
 • A/B Testing

Nice to have :

 • Tiếng anh đọc hiểu tài liệu
 • Kiến thức về các hệ thống quản lý/quản trị phát triển sản phẩm như: Jira, Redmine
 • Am hiểu qui trình phát triển sản phẩm Agile/SCRUM, Kanban
 • Kiến thức về UnitTest, đảm bảo triển khai Unit Test cho các backend service
 • Có kiến thức về hạ tầng Cloud: AWS, Google Cloud hoặc OpenStack
 • Am hiểu về hệ thống CI/CD
 • Có kiến thức về kiến trúc micro-service
 • Có khả năng đào tạo cấp dưới
 • Thường xuyên đưa ra giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quả sản phẩm.

Soft skills :

 • Khả năng R&D công nghệ mới
 • Khả năng thuyết trình tốt
 • Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Khả năng chịu đựng áp lực cao
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề

Why You'll Love Working Here

Founded in 1994, DatVietVAC is Vietnam’s first privately-owned media and communication agency. Positioned for the 4.0 industrial revolution, the group has evolved from a media giant into the largest media entertainment technology company in Vietnam.

Leading the national market share, DatVietVAC continues to aggressively invest in M&A and new businesses to build a world class digital Vietnamese culture economy to complement our three key core business pillars:

Communication Services: connects brands to audiences with creative initiatives, brand architects, strategic media planning and buying, and Ad Tech for next-level digital media targeting.

Content Provision: possesses the largest independent content library that creates, acquires, and distributes International and Vietnamese content via multiple platforms, as well as manages the country’s largest portfolios of influencers, creators, KOL and celebrities.

Media Ownership: invests, operates and builds community with a network of TV channels; a 4.0 digital media platform with a video social network, MPN, and OTT with views over 1 billion; a network of out-of-home properties, as well as, a network of digital communication hubs across the nation to deeply engage the Vietnamese community

Location

Quận 3, Hồ Chí Minh

Level

Nhân viên

Job Type