(HCM) QC Leader (QA, Tester, Japanese) | Salary from 1500 USD to 2000 USD

Transcosmos Technologic Arts Co.,
SAMCO Building, 5th Floor, 326 Vo Van Kiet St, Co Giang Ward, District 1, HCMC
Outsourcing
Ho Chi Minh
Salary: $1,500 - $2,000
QA QC Tester Japanese

What You’re In Charge?

 • Chịu trách nhiệm xây dựng Quality Control Management process
 • Trao đổi với khách hàng về yêu cầu của dự án để lập kế hoạch chi tiết cho test team, và quản lý tiến độ của team.
 • Review tài liệu test, thực hiện test scenario
 • Kiểm soát, theo dõi kết quả test để đảm bảo chất lượng dự án.
 • Tổng hợp kết quả test của cả team cho khách hàng
 • Tổng hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và đưa ra các đề xuất để cải tiến
 • Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển đội ngũ Tester

What We’re Searching?

 • Tiếng Nhật tương đương N1
 • Tiếng Anh cơ bản.
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm test
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí QC Leader
 • Có thể đi onsite Nhật (Chúng tôi chỉ tuyển dụng vị trí này cho ứng cử viên biết tiếng Nhật. Phỏng vấn bằng tiếng Nhật)

Best About This Position

Project bonus, 13th-salary bonus
Tet Gift, Birthday Gift, Trung Thu cake
Onsite in Japan

Transcosmos Technologic Arts Co.,

Transcosmos Technologic Arts is a 100% Japanese owned company and a leader in Software Programming & IT Solution.

We have more than 35,000 employees in around the world. Currently, in HCMC, there are 150+ employees. We are urgent hiring to 200 people at the end of 2016.

Website: http://www.tctav.com/

Facebook: https://www.facebook.com/TranscosmosTechnologicArts

Transcosmos Technologic Arts is a 100% Japanese owned company and a leader in Software Programming & IT Solution.

We have more than 35,000 employees in around the world. Currently, in HCMC, there are 150+ employees. We are urgent hiring to 200 people at the end of 2016.

Website: http://www.tctav.com/

Facebook: https://www.facebook.com/TranscosmosTechnologicArts

Less

SAMCO Building, 5th Floor, 326 Vo Van Kiet St, Co Giang Ward, District 1, HCMC

Outsourcing