(HCM) QC Leader | Salary from 1500 USD to 2000 USD

Transcosmos Technologic Arts Co., SAMCO Building, 5th Floor, 326 Vo Van Kiet St, Co Giang Ward, District 1, HCMC Type of company: Outsourcing

Work Location: Ho Chi Minh

Salary: $1,500 - $2,000

80 Views
Posted 21/12/2016

Best About This Position

Project bonus, 13th-salary bonus
Tet Gift, Birthday Gift, Trung Thu cake
Onsite in Japan

Skills To Be Good At

QA
QC
Tester
Japanese

What You’re In Charge?

 • Chịu trách nhiệm xây dựng Quality Control Management process
 • Trao đổi với khách hàng về yêu cầu của dự án để lập kế hoạch chi tiết cho test team, và quản lý tiến độ của team.
 • Review tài liệu test, thực hiện test scenario
 • Kiểm soát, theo dõi kết quả test để đảm bảo chất lượng dự án.
 • Tổng hợp kết quả test của cả team cho khách hàng
 • Tổng hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và đưa ra các đề xuất để cải tiến
 • Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển đội ngũ Tester

What We’re Searching?

 • Tiếng Nhật tương đương N1
 • Tiếng Anh cơ bản.
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm test
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí QC Leader
 • Có thể đi onsite Nhật (Chúng tôi chỉ tuyển dụng vị trí này cho ứng cử viên biết tiếng Nhật. Phỏng vấn bằng tiếng Nhật)

Who Are We?

Transcosmos Technologic Arts Co., SAMCO Building, 5th Floor, 326 Vo Van Kiet St, Co Giang Ward, District 1, HCMC

Contact person: Ms.Nhan
Company size:
Type of company: Outsourcing

Transcosmos Technologic Arts is a 100% Japanese owned company and a leader in Software Programming & IT Solution.

We have more than 35,000 employees in around the world. Currently, in HCMC, there are 150+ employees. We are urgent hiring to 200 people at the end of 2016.

Website: http://www.tctav.com/

Facebook: https://www.facebook.com/TranscosmosTechnologicArts

More jobs from this employer

Consider to