Olabs

Olabs

OLabs - Digital Era

Full-Stack Developer

2******* - 4******* VND

Your role & responsibilities:

 • Thiết kế và phát triển sản phẩm theo yêu cầu của Product Owner, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của Product Owner và trải nghiệm tốt cho khách hàng.
 • Sửa lỗi, đảm bảo sản phẩm vận hành ổn định và có hiệu suất cao

Your skills & qualifications:

Front-end:

 • Kiến thức / kinh nghiệm chuyên sâu về Front-end stack gồm
 • Gồm Vanilla JS (ES5, ES6), DOM, Canvas, HTML5, CSS, SCSS, SASS.
 • Protocol gồm (Http, WebSocket), interface (REST, GraphQL),
 • Browser API - selectors, cookies, local-storage và browser events
 • Kiến thức / kinh nghiệm lập trình sử dụng ReactJs với kinh nghiệm sử dụng hooks based / class based

Back-end:

 • Thành thạo môi trường Nodejs cùng NestJS framework hoặc framework tương đương
 • Nắm rõ về Nodejs module (commonjs/umd/webpack module), node package manager (npm/yarn)
 • Hiểu và sử dụng thành thạo database (SQL/NoSQL) như PostgreSQL, MongoDB, MySQL
 • Đã có kinh nghiệm triển khai phần mềm trên hệ thống distributed (container, kubernetes)
 • Đã có kinh nghiệm làm việc với Queue (RabbitMQ, Kafka) và In-memory cache (Redis)

Kiến trúc:

 • Kiến thức về CI/CD pipelines
 • Đã từng quản lý source code theo mô hình monorepo
 • Có kinh nghiệm thiết kế database, kiến trúc hệ thống
 • Có kinh nghiệm sử dụng và Toolings liên quan như
 • Webpack bundler
 • Docker
 • Nginx

Hạ tầng:

 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức về triển khai on-premise và Aws/Google/Microsoft cloud

Yêu cầu công việc :

 • Yêu cầu ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc lập trình (Nodejs và ReactJS stack), phát triển sản phẩm.
 • Kỹ năng lập trình Blockchain: Có kinh nghiệm làm việc với Solidity, Web3, Ether.js,...
 • Có khả năng và kỹ năng cộng hưởng trong việc đọc hiểu và phát triển nhu cầu ứng dụng (requirements), giải quyết vấn đề (Problem solving), quản lý thời gian, quản lý team và lập trình phát triển sản phẩm.
 • Làm việc với các bên liên quan để phân tích ý tưởng, kiểm tra đối chiếu và làm rõ các nhu cầu nghiệp vụ.
 • Có kỹ năng phân nhỏ requirements ra các nội dung triển khai như frameworks, chi tiết nhu cầu ứng dụng, kế hoạch triển khai, pipeline triển khai, vv.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt và trình bày tốt để có thể làm việc, giao tiếp ý tưởng với Technical leader, PO, BA và các BU khi cần thiết, chủ động giao tiếp để giải quyết công việc.
 • Có mindset để xây dựng sản phẩm, có tính cầu toàn và hướng tới việc nâng cấp trải nghiệm khách hàng.
1 week ago

Location

 • 720 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, TP HCM, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn trực tiếp với CTO
 • Round 2:

  Deal lương
Olabs
Olabs
Olabs

Website

Location

 • 720 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, TP HCM, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam