Pinetree

Pinetree Securities - a member of Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.

Front-end Developer (React Native)

Login to view salary

3 days ago

Apply Now Apply Without CV

Description

Thực thi các công việc thuộc phạm vi lập trình sản phẩm, giúp hoàn thành chức năng nhiệm vụ của Phòng PTSP, Khối CNTT và hỗ trợ công ty đạt được chỉ tiêu đề ra. / Carry out the tasks of product development, help to fulfil PD and IT function and support the company to achieve the set targets.

Responsibilities

1. Hỗ trợ Quản lý trực tiếp trong việc / Support direct management in followings:

 • Định nghĩa sản phẩm / Product definition
 • Phát triển sản phẩm / Product development
 • Triển khai sản phẩm / Product deployment

2. Trách nhiệm chính / Main responsibilities

 • Viết các code "Clean" và well-designed để phát triển và phân phối các sản phẩm React Native và các công nghệ liên quan. / Write “clean”, well-designed code to develop and deliver React Native products and related technologies.
 • Tạo các ứng dụng di động hấp dẫn trực quan trên IOS và Android, cộng tác với team thiết kế để xác định nguyên mẫu của các ứng dụng di động sinh động. / Create visually appealing mobile apps on ios and android– collaborate with the usability and design teams to define prototypes of dynamic mobile applications.
 • Khắc phục sự cố, kiểm tra và bảo trì phần mềm và cơ sở dữ liệu cốt lõi để đảm bảo tối ưu hóa và đảm bảo chức năng. / Troubleshoot, test and maintain the core product software and databases to ensure strong optimization and functionality.
 • Kiểm tra khả năng tương thích đa nền tảng, và/hoặc thiết bị chéo cho các giải pháp tự động cho phép cải thiện quy trình và hiệu suất. / Test cross-platform, and/or cross-device compatibility for automated solutions that enable better efficiency and process improvement.
 • Góp phần cải tiến liên tục bằng cách đề xuất cải tiến giao diện người dùng, kiến trúc phần mềm hoặc công nghệ mới. / Contribute to continual improvement by suggesting improvements to user interface, software architecture or new technologies.
 • Phát triển các giải pháp mới cũng như sửa chữa các vấn đề và lỗi với các ứng dụng hiện có. / Develop new solutions as well as fixing issues and errors with existing applications.
 • Tham gia đánh giá code, cập nhật các thực tiễn tốt nhất của ngành và nghiên cứu các công nghệ mới / Participate in code reviews, follow industry best practices and research new technologies

CÁC KẾT QUẢ MONG MUỐN / OUTCOMES &MEASURES

 • Thiết kế và lập trình gọn gàng / Clean, well-designed frontend code
 • Tương thích với thiết kế của designer / Match with design provided by designer
 • Sản phẩm ít lỗi / Bug free products

Requirements

1. Trình độ Học vấn / Educational Qualifications

 • Tốt nghiệp đại học kỹ thuật chuyên ngành công nghệ thông tin, ưu tiên các trường ĐH Bách Khoa, ĐH FPT / Graduated from university specializing in IT, prioritizing graduating from Technology Universities, FPT University
 • Có chứng chỉ phần mềm quốc tế là một lợi thế / Having a certificate of professional analysis is an advantage

2. Kiến thức Chuyên môn có liên quan / Professional Knowledge

 • Kiến thức về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật phần mềm hoặc một môn học liên quan được ưu tiên / Knowledge about Computer Science, Software Engineering or a related subject is preferred.

3. Kinh nghiệm liên quan / Relevant Experience

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển mobile app sử dụng React Native / At least 3 years of development experience with mobile application development using React Native. 
 • Có thể phát triển Native IOS hoặc Native Android là một lợi thế / Can develop Native IOS or Native Android is a plus.
 • Làm quen với quản lý kiểm soát nguồn: git / Familiar with source control management: git.
 • Có kinh nghiệm với việc viết mã kiểm tra / Comfortable with writing testable code.

4. Kỹ năng / Required Competencies

 • Kỹ năng Tiếng Anh: giao tiếp tốt / Good skills in English speaking
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm / Able to work independently as well as a part of a large team

Location

Quận Đống Đa, Hà Nội

Level

Nhân viên

Year of Experience

3 năm

Job Type

Benefits

Lương tháng 13

Du lịch công ty

Chương trình đào tạo; Tài trợ học phí chứng chỉ hành nghề

Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn 24/7; Được khám sức khỏe định kỳ

Từ thứ 2 tới thứ 6 (có 3 ca làm việc tùy chọn: 8 AM - 5:30 PM/8:30 AM - 6 PM/9AM - 6:30 PM)

More jobs at Pinetree