Huper Technology Co Ltd

Huper Technology Co Ltd

What we think determines who we are. Who we are determines what we do.

Fresher .NET Developer

Your role & responsibilities:

 • Thiết kế và phát triển các dự án trên nền tảng web/desktop app trong lĩnh vực E- Commerce, Warehouse Management …
 • Tìm hiểu nghiệp vụ, tài liệu và thiết kế của dự án tham gia.
 • Tham gia xuyên suốt các công đoạn Thiết kế, xây dựng, phát triển và tối ưu cho các chức năng hệ thống.
 • Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.
 • Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Your skills & qualifications:

 • Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng hoặc trung tâm đào tạo lập trình viên (Aptech, NIIT,...) ngành Công nghệ thông tin.
 • Có kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm, và có khả năng làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server hoặc MySQL.
 • Có kiến thức nền tảng về Web và có khả năng lập trình C#/ASP.NET.
 • Có kiến thức căn bản HTML, CSS và Javascript/Jquery.
 • Có tư duy lập trình tốt và khả năng học hỏi, nắm bắt nhanh.
 • Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
 • Ngoại ngữ: Khả năng đọc hiểu & nghiên cứu tài liệu tiếng Anh.

Expired

Location

26 Gò Dầu, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Year of experience

Mới ra trường

Level

Fresher, Nhân viên

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn với HR
 • Round 2:

  Phỏng vấn vói Tech Lead
HuperTech-image-7.jpg
HuperTech-image-5.jpg
HuperTech-image-6.jpg
Website
Location

26 Gò Dầu, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry
Tech stack
Nationality

Singapore