METAROOM

METAROOM

A digital collaborative infrastructure, connecting the innovation ecosystem to accelerate great impact solutions.

[Freelance/ Fulltime] FullStack Developer (Javascript/Typescript, NodeJS, PHP)

Benefits:

 • Mức lương hấp dẫn 10 - 20 USD/ giờ
 • Làm việc hoàn toàn remote, giờ giấc linh hoạt
 • Hưởng các phúc lợi theo luật châu Âu (chỉ fulltime) (sẽ được thảo luận thêm)
 • Tham gia và tiếp cận các dự án, công nghệ châu Âu

Your role & responsibilities:

 • Tham gia phát triển website theo yêu cầu
 • Xây dựng UI/ UX theo design
 • Chuyên gia xây dựng các chức năng Frontend của Website, web Application
 • Tham gia nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản phẩm
 • Phối hợp với Backend để nắm rõ yêu cầu về hệ thống, xây dựng tính năng của sản phẩm
 • Đưa ra ý kiến cải tiến và nâng cao chất lượng dự án

Your skills & qualifications:

 • Trên 2 năm kinh nghiệm
 • Full-time (more than 5 hours per day)
 • Tiếng anh: Có thể sử dụng trong giao tiếp và trao đổi công việc
 • Chủ động trong công việc, teamwork, agile/ scrum

Skill:

 • Front end: React, Angular, NueJS
 • Back end: Node (Nest, Express), PHP
3 weeks ago

Location

 • Remote in Vietnam, Remote

Year of experience

2 năm

Level

Nhân viên

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  elephone interview.
 • Round 2:

  Live code

Website

Location

 • 26 Crnook, Skopje 1000, North Macedonia, Skopje, MK, Remote
 • Remote in Vietnam, Remote

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

European-Union