BIDV Securities Company (BSC)

BIDV Securities Company (BSC)

Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công

Chuyên viên Phân tích yêu cầu và quản trị dự án

 • Là cầu nối giữa bộ phận phát triển phần mềm và các bộ phận nghiệp vụ của Công ty. Hỗ trợ các bộ phận nghiệp vụ xác định được đúng yêu cầu phần mềm chính xác và nhanh chóng.
 • Có khả năng thu thập thông tin, viết tài liệu, quản lý các yêu cầu; tổ chức các cuộc họp; nghiên cứu tính khả thi,… trong vai trò quản trị dự án phần mềm để đảm bảo phần mềm ứng dụng luôn sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong Công ty.
 • Trách nhiệm trong công việc cao.
 • Phân tích yêu cầu và quản trị các dự án phần mềm của Công ty
 • Quan hệ chuyên môn để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính với các Phòng/Ban:
  • Với các bộ phận khác trong P. CNTT
  • Các bộ phận nghiệp vụ của Công ty
  • Trung tâm CNTT BIDV
  • Bộ phận CNTT của UBCKNN, Các Sở GDCK, Trung tâm Lưu lý CK
  • Các đối tác CNTT có liên quan

Your role & responsibilities:

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ:

 • Tìm hiểu, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của các bộ phận;
 • Viết các đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu hệ thống;
 • Viết tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng, tài liệu giải pháp, kỹ thuật;
 • Viết một số tài liệu dự án liên quan đến phân tích nghiệp vụ hoặc công việc khác được phân công theo dự án;
 • Đào tạo, hướng dẫn người sử dụng, tiếp nhận yêu cầu, phân tích yêu cầu;
 • Phân tích các rủi ro liên quan đến các ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu và đề xuất các giải pháp khắc phục (nếu có).

Quản trị dự án phần mềm ứng dụng:

 • Tham gia triển khai các dự án CNTT với vai trò quản trị dự án;
 • Nghiên cứu, phân tích, đề xuất giải công nghệ để áp dụng, triển khai các dự án phần mềm;
 • Phối hợp làm việc với các cán bộ CNTT khác trong việc phân tích kỹ thuật;
 • Đóng góp các ý kiến, sáng kiến cải tiến phần mềm ứng dụng, giải pháp công nghệ;
 • Lập kế hoạch triển khai phần mềm theo bản phân tích và thiết kế;
 • Ghi nhận các vấn đề/lỗi và đề xuất các giải pháp kỹ thuật xử lý trong quá trình kiểm thử phần mềm, nghiệm thu và hỗ trợ sau nghiệm thu (nếu có);
 • Tham gia nghiệm thu, hướng dẫn người sử dụng sau nghiệm thu;
 • Phối hợp làm việc với các cán bộ CNTT khác trong việc xử lý vấn đề/lỗi phần mềm phát sinh trong quá trình vận hành phần mềm.

Xây dựng và cập nhật quy trình:

 • Đóng góp ý kiến và phản ánh những khó khăn trong quá trình làm việc để cải tiến quy trình tốt hơn hàng ngày.

 

Your skills & qualifications:

Học vấn:

 • Tốt nghiệp đại học/cao đẳng/sinh viên năm cuối chuyên ngành CNTT

Kinh nghiệm:

 • Không yêu cầu

Kỹ năng chuyên môn:

 • Không yêu cầu, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc

Kỹ năng mềm:

 • Giao tiếp
 • Giải quyết vấn đề
 • Lập kế hoạch, làm việc nhóm

 

1 week ago

Location

Hội sở chính: Tầng 8,9 Tòa nhà Thái Holdings, 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Year of experience

All Levels

Level

Chuyên viên

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Sơ loại hồ sơ (Phòng HR và IT thực hiện)
 • Round 2:

  Phỏng vấn cùng hội đồng
BIDV Securities Company (BSC)
BIDV Securities Company (BSC)
BIDV Securities Company (BSC)

Website

Location

Hội sở chính: Tầng 8,9 Tòa nhà Thái Holdings, 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Chi nhánh: Lầu 9, Cao ốc 146 NCT Building, 146 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam