Công ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS)

Công ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS)

ACBS - Đón đầu cơ hội đầu tư mới

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH WEB

Your role & responsibilities:

 • Tham gia xây dựng ứng dụng Web bao gồm Web phục vụ cho khách hàng và Web phụ vụ cho nhân viên.
 • Cải tiến và nâng cao hiệu suất của các hệ thống Web hiện tại.
 • Nghiên cứu và áp dụng một số công nghệ Web hiện đại vào các dự án.

Your skills & qualifications:

 • Trình độ Đại học – Chuyên ngành Công nghệ thông tin
 • Sử dụng thành thạo HTML5, CSS3, Javascript. Biết Typescript, Tailwindcss là một lợi thế.
 • Hiểu được các khái niệm về SPA, SSR. Có khả năng xây dựng ứng dụng bằng Reactjs, Nextjs. Biết về React Saga, Material-UI là một lợi thế.
 • Sử dụng thành thạo Git,VsCode.

Expired

Location

107N Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Year of experience

1 năm

Level

Chuyên viên

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn với Giám đốc/Trưởng phòng chuyên môn
 • Round 2:

  Phỏng vấn với Trưởng phòng Nhân sự & Hành chính
Công ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS)
Công ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS)

Website

Location

41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

107N Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam