BACKEND DEVELOPER (NODEJS)

Your role & responsibilities:

 • Phát triển, maintain các ứng dụng web bằng NodeJS
 • Phân tích và đưa ra các giải pháp kỹ thuật cho các dự án được giao.
 • Tham gia xuyên suốt các công đoạn phân tích, thiết kế, phát triển và test ứng dụng.
 • Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý (jira, meeting).
 • Chi tiết khác trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Your skills & qualifications:

 • Có tổi thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc với Nodejs (Restful hoặc GraphQL)
 • Có khả năng phân tích, thiết kế database, thiết kế luồng dữ liệu.
 • Có kinh nghiệm với MongoDB, MySQL, ElasticSearch.
 • Thành thạo sử dụng, quản lý mã nguồn với Git.
 • Có kinh nghiệm với Kafka, Logstash, Spark là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Scrum, công cụ quản lý Jira
 • Có kinh nghiệm với Kubernetes là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm với quy trình công cụ CI, CD là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm với Microservice là một lợi thế.
1 week ago

Location

 • Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Recruitment process

 • Round 1:

  PV qua điện thoại.
 • Round 2:

  PV với Tech Lead.
 • Round 3:

  PV với nhân sự về chính sách lương, thưởng, phúc lợi.

Location

 • Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam