iTD Group

iTD Group

Công Ty CP Công Nghệ Tiên Phong

Back-end Developer (NodeJS)

Up to 5******* VND

Chúng tôi là Intelnet, một Start-up về Fintech dựa trên nền tảng Blockchains

Your role & responsibilities:

 • Tham gia phát triển các dự án sử dụng server với ngôn ngữ NodeJS
 • Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết, lập kế hoạch phát triển dự án

Your skills & qualifications:

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về HTML, Javascript
 • Thành thạo ít nhất 1 trong 3 framework: React, Angular hoặc Vue
 • Có kinh nghiệm về RPC, cụ thể là gRPC
 • Có hiểu biết tốt về cú pháp NodeJs, đọc code NodeJs
 • 2 năm kinh nghiệm với server-side programming language
 • Lập trình hướng đối tượng (Object oriented programming)
 • Có kinh nghiệm làm việc với MS SQL, Redis, MongDB
 • Có kinh nghiệm về RPC, cụ thể là gRPC
 • Làm việc thành thạo với Git
 • Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh
 • Có hiểu biết về xử lý tối ưu Performance, Security là một lợi thế
1 week ago

Location

Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Year of experience

1 năm

Level

Nhân viên

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Trao đổi trực tiếp với Giám đốc và CEO của công ty
iTD Group
iTD Group
iTD Group

Website

Location

Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam