Back-end Developer

Your role & responsibilities:

 • Phân tích thiết kế và xây dựng các module Backend và REST API
 • Áp dụng CI/CD để deploy code lên server test hàng ngày
 • Báo cáo kết quả công việc cho PM

Your skills & qualifications:

 • Có từ 1 năm kinh nghiệm lập trình bằng ngôn ngữ backend với Java. Ưu tiên UV có thể lập trình Java 8+
 • Có kinh nghiệm sử dụng một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL và PostgreSQL
 • Hiểu biết về OOP và functional programming
 • Có kinh nghiệm làm việc với REST API.
 • Có tư duy logic, sử dụng thuật toán tốt.
 • Kiến thức tốt về Khoa học máy tính, yêu thích lập trình phần mềm
 • Có kinh nghiệm về sử dụng công cụ test tự động
 • Có kinh nghiệm trong môi trường Agile là một lợi thế.

Expired

Location

Toong Oxygen, 628C Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Year of experience

1 năm

Level

Nhân viên

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Bài Test tại nhà
 • Round 2:

  Interview

Website

Location

Toong Oxygen, 628C Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Less than 10

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam