FPT Software

FPT Software - You can make it!

30 Automation Test - Signing bonus 1 tháng lương

Login to view salary

1 day ago

Job Responsibilities

 • Phân tích yêu cầu dự án phần mềm, lập kế hoạch test và thiết kế kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test.
 • Căn cứ vào kịch bản test, chạy thử phần mềm, phát hiện lỗi.
 • Quản lý và phân tích kết quả test
 • Viết báo cáo test, viết quy trình, hướng dẫn.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ Automation Test (etc. JMeter, Postman, Cucumber, Gatling..)
 • Viết Test Script, review code
 • Thực hiện test tự động

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT
 • Trên 06 tháng kinh nghiệm về Test Automation Engineer such as Selenium, Appium, Katalon, Ranorex
 • Có khả năng lập kế hoạch kiểm thử và viết các trường hợp kiểm thử, tổng hợp kết quả kiểm thử
 • Khả năng nghiên cứu và sử dụng các công cụ hỗ trợ kiểm tra sản phẩm phần mềm (Manual test và Automation Test)
 • Hiểu biết về kiểm thử phần mềm như các giai đoạn kiểm thử (Unit Test, Integration Test, Functional Test, System Test…)
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành CNTT, trao đổi trực tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh

Quy trình phỏng vấn:

 • FPT Software sẽ linh động hỗ trợ ứng viên phỏng vấn online.

Location

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Level

Nhân viên

Year of Experience

06 tháng

Job Type

Benefits

COMPETITIVE SALARY PACKAGE based on your competent plus Annual Bonus and Project Performance Bonus “FPT care” health insurance provided by AON and is exclusive for FPT employees.

Annual Summer Vacation: Base on Company’s policy.

Annual leave, working conditions follow Vietnam labor laws.

F-Town Campus provide many facilities for FPT Software employees such as football ground, basketball & volleyball, gym & yoga Centre, restaurant, cafeteria, etc.

Allowance is up to 16,000,000 VND base on level.

Other allowance such as lunch allowance, etc.

Working time: Monday - Friday | 08:00 - 17:00

More jobs at FPT Software