PHP Developer (CakePHP, Laravel, CodeIgniter)

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
PHP CakePHP Laravel CodeIgniter

Java Developer (Hibernate, Spring, Struts)

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
Java Hibernate Spring Struts

Wacontre

Wacontre là công ty IT đến từ Nhật Bản, hoạt động ở Việt Nam từ năm 2010. Công ty chủ yếu thực hiện các dự án outsource cho khách hàng tại Nhật Bản. Với tầm nhìn trở thành "một dịch vụ toàn cầu tại châu Á", trải qua 8 năm... See more
  • Wacontre là công ty IT đến từ Nhật Bản, hoạt động ở Việt Nam từ năm 2010. Công ty chủ yếu thực hiện các dự án outsource cho khách hàng tại Nhật Bản. Với tầm nhìn trở thành "một dịch vụ toàn cầu tại châu Á", trải qua 8 năm hoạt động, chúng tôi đã mở rộng hoạt động kinh doanh đáng kể và đang chào đón thêm nhiều nhân tài mới. Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo để nhân viên có thể rèn luyện và phát huy các kỹ năng lập trình.
  • http://wacontre.com/vi/
Less

10D1 - 10D2, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

Outsourcing