Trường Doanh Nhân PACE

Trường Doanh Nhân PACE (gọi tắt là “Trường PACE”) là một học viện quản lý của Việt Nam có uy tín quốc tế, một ngôi trường đặc biệt của doanh giới Việt Nam, nơi ngày ngày chia sẻ và lan tỏa “Tinh thần mới, con người mới cho nền kinh... See more

Trường Doanh Nhân PACE (gọi tắt là “Trường PACE”) là một học viện quản lý của Việt Nam có uy tín quốc tế, một ngôi trường đặc biệt của doanh giới Việt Nam, nơi ngày ngày chia sẻ và lan tỏa “Tinh thần mới, con người mới cho nền kinh thương mới”.

Với tôn chỉ "Thực Học vì Doanh Trí", ngay từ ngày thành lập, PACE đã tự đặt lên vai mình sứ mệnh: "Góp phần định hình một nên kinh thương mới tại Việt Nam thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn và nền tảng văn hóa cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng".

Theo đó, Trường PACE đã và đang nỗ lực triển khai các hoạt động trong 5 mảng chính là: (1) Đào tạo Doanh nghiệp (2) Tư vấn Quản lý (3) Xuất bản sách (4) Nghiên cứu Kinh tế & Quản trị và (5) Hội thảo & Hội nghị; Đồng thời cũng khai lập & quản lý một số dự án giáo dục phi lợi nhuận có ý nghĩa để hiện thực hóa sứ mệnh của mình một cách tổng thể đa chiều và đầy đủ nhất.

Less

341 Nguyễn Trãi, District 1, Ho Chi Minh