Nissho Electronics

Phát triển phần mềm outsource Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam (Nissho Việt Nam) là công ty con của Nissho Electronics Corporation – Công ty thành viên chuyên về công nghệ thông tin của Tập đoàn Sojitz. Tập đoàn Sojitz là một trong 6 tập đoàn thương mại đầu... See more

Phát triển phần mềm outsource
Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam (Nissho Việt Nam) là công ty con của Nissho Electronics Corporation – Công ty thành viên chuyên về công nghệ thông tin của Tập đoàn Sojitz. Tập đoàn Sojitz là một trong 6 tập đoàn thương mại đầu tư lớn nhất của Nhật Bản.
Nissho Việt Nam thành lập từ tháng 8 năm 2011 tập trung vào các mảng sau:

  • Phát triển phần mềm outsource
  • Cung cấp các dịch vụ về giải pháp network and security
  • Cung cấp các giải pháp cho doanh nghiệp
Less

324 Tay Son Dong Da Ha Noi

Outsourcing