Chuyên Viên Lập Trình Front-end (AngularJS, JavaScript, ReactJS, CSS3)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
AngularJS JavaScript Front-End ReactJS CSS3

03 Chuyên Viên Lập Trình Back-end (Java, Hibernate, Struts)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
Java Back-End Hibernate Struts

Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống (System Admin)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
System Admin

UX/UI Designer (Web)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
UX/UI Design Web

04 Java Developers

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
Java

MobiTV

MobiTV là dịch vụ truyền hình trả tiền của công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), cung cấp dịch vụ truyền hình số trên cả 2 hạ tầng DTT và DTH, phủ sóng toàn quốc.

Website: http://mobitv.net.vn

MobiTV là dịch vụ truyền hình trả tiền của công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), cung cấp dịch vụ truyền hình số trên cả 2 hạ tầng DTT và DTH, phủ sóng toàn quốc.

Website: http://mobitv.net.vn

Less

Tầng 12, tòa nhà IC, 82 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Product