QA/QC/Tester Engineer

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
QA QC Tester

.NET Developer (Back-End, Server)

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
.NET Back-End Server

Mega Blocks

Mega Blocks is a Technology company that has partners world wide (Singapore, Hongkong, Switzerland...). We commit building advanced technology projects around the world in various fields such as transportation, crypto-currencies, blockchain technology.We promote collaboration and emphasizes an atmosphere of fun and innovation, allowing employees to freely contribute ideas and blend... See more

Mega Blocks is a Technology company that has partners world wide (Singapore, Hongkong, Switzerland...). We commit building advanced technology projects around the world in various fields such as transportation, crypto-currencies, blockchain technology.
We promote collaboration and emphasizes an atmosphere of fun and innovation, allowing employees to freely contribute ideas and blend into the culture. We are growing and aware that one of the most important factors for our success is human resources. We would like to ask you to join us- An exciting journey awaits us, as we bring our technology and unique products to the world.

-------------------------

Công ty Mega Blocks là một công ty phần mềm với nhiều đối tác trên toàn thế giới. Mega Blocks cam kết xây dựng những dự án với kỹ thuật tân tiến nhất trong nhiều lĩnh vực vận tải, crypto currencies, kỹ thuật blockchain.
Chúng tôi xây dựng thúc đẩy một môi trường làm việc hỗ trợ lẫn nhau, một môi trường sáng tạo và vui vẻ, cho phép nhân viên tự do đóng góp ý kiến xây dựng văn hóa công ty.

Less

255-257 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10

Outsourcing

10-24