IT Business Analyst

Ho Chi Minh
Product
Business Analyst

05 Web Designers (UX/UI Design)

Ho Chi Minh
Product
UX/UI Design Web Design

Full-Stack Developer (JavaScript, NodeJS, .NET, ReactJS)

Ho Chi Minh
Product
JavaScript NodeJS .NET ReactJS

03 Mobile App Developers (Android, iOS)

Ho Chi Minh
Product
Android iOS Mobile App

20 Web Developers (PHP, CakePHP, Laravel, CodeIgniter)

Ho Chi Minh
Product
PHP CakePHP Laravel CodeIgniter Web

JAVA DEVELOPER

Ho Chi Minh
Product
Java

Web Developer (PHP, OOP, MVC)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
PHP OOP MVC Web

Web Developer (PHP, OOP, MVC)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
PHP OOP MVC Web

iOS Developer (Swift, Mobile)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
Swift iOS Mobile

Mobile iOS/Android Developer (Swift, Java)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
Swift Android iOS Java Mobile

Mạng xã Hội du Lịch hahalolo.com

Hahalolo là một nhà cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến (OTA) trên nền mạng xã hội dành riêng cho lĩnh vực du lịch. 

Hahalolo là một nhà cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến (OTA) trên nền mạng xã hội dành riêng cho lĩnh vực du lịch. 

Less

400A-402 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Product