Back-end Developer (PHP, JavaScript)

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
PHP JavaScript Back-End

HBBTech

Công ty HBBTech chuyên gia công, thiết kế phần mềm Website và Mobile App cho các đơn vị trung và lớn. Những dự án tiêu biểu như Emembership Card, PerfectProperty, Sổ liên lạc điện tử,...và nhiều dự án tiêu biểu khác.

Công ty HBBTech chuyên gia công, thiết kế phần mềm Website và Mobile App cho các đơn vị trung và lớn. Những dự án tiêu biểu như Emembership Card, PerfectProperty, Sổ liên lạc điện tử,...và nhiều dự án tiêu biểu khác.

Less

37 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP. HCM

Outsourcing