Java Developer

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
Java

Generitas

  • Generitas là công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT tập trung vào lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Công ty chủ yếu cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp lớn và cơ quan quản lý nhà nước.
  • www.generitas.vn
  • Generitas là công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT tập trung vào lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Công ty chủ yếu cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp lớn và cơ quan quản lý nhà nước.
  • www.generitas.vn
Less

CT17, khu đô thị Ciputra, Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà Nội.

Product

10-24