Back-End Developer (Python, NodeJS, Golang)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
Python NodeJS Golang Back-End

System Engineer/DevOps (System Admin)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
System Admin DevOps

Front-End Developer (AngularJS, ReactJS, VueJS)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
AngularJS Front-End ReactJS VueJS

G-Group

Tập đoàn G-Group G-Group là tập đoàn đầu tư và vận hành các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và tài chính. Cụ thể G-Group tập trung vào đầu tư và phát triển các công ty trong lĩnh vực công nghệ cao như Fintech, Bảo mật, nền tảng mạng... See more

Tập đoàn G-Group
G-Group là tập đoàn đầu tư và vận hành các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và tài chính. Cụ thể G-Group tập trung vào đầu tư và phát triển các công ty trong lĩnh vực công nghệ cao như Fintech, Bảo mật, nền tảng mạng xã hội…

Hiện tại gia đình G-Group đã bao gồm các thành viên TIMA, GameTV, BeatVN, VSEC, G-pay, Ginnovations và nhiều dự án khởi nghiệp khác.

Website: https://g-group.vn/

Less

275 Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Product

500-999