Full-stack Developer (JavaScript, Python, NodeJS)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
JavaScript Python NodeJS Full-Stack

D-TechVN

D-TechVN (digitechlabsvn.com) dưới sự điều hành của Travala.com UK, chúng tôi là một công ty khởi nghiệp áp dụng công nghệ Blockchain. Chúng tôi hiện đang phát triển ứng dụng đặt phòng khách sạn áp dụng công nghệ Blockchain cho Travala.com. Chúng tôi đang xây dựng đội ngũ để mở... See more

D-TechVN (digitechlabsvn.com) dưới sự điều hành của Travala.com UK, chúng tôi là một công ty khởi nghiệp áp dụng công nghệ Blockchain. Chúng tôi hiện đang phát triển ứng dụng đặt phòng khách sạn áp dụng công nghệ Blockchain cho Travala.com. Chúng tôi đang xây dựng đội ngũ để mở rộng kinh doanh, vì vậy rất cần những nhân tài tham gia vào team của chúng tôi.
D-TechVN (digitechlabsvn.com) under Travala.com UK, we are a product-based startup company specializes in BlockChain technology. We are developing a Travel Booking Application based on Blockchain for Travala.com. We are growing team to expand our business, so we need talents to join our team.

Website: https://digitechlabsvn.com/ / https://www.travala.com/

Less

Tầng 3, Tháp A, tòa nhà Udic Complex, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Product

10-24